بهینه سازی و سئو چیست ؟

بهینه سازی برای موتور های جستجو  [ search engine optimization ] که به اختصار سئو [ SEO ] خوانده می شود ، را میتوان به معنای بهینه سازی سایت یا هر صفحه ی دیگری برای موتور های جستجو دانست .

اما منظور از آنچه  مدیران سایت ها ، از آن به عنوان سئو یاد می کنند چیست ؟

برای یافتن پاسخ این سوال باید اینگونه بیان کنیم که : موتور های جستجو برای رتبه بندی صفحات مختلف وب در نتایج جستجو ، فاکتور هایی را مد نظر قرار می دهند . به فرایندی که جهت شناسایی این فاکتور ها و بهبود وضعیت سایت در این فاکتور ها ، به منظور بهبود وضعیت سایت در نتایج جستجو انجام می پذیرد سئو گفته می شود .

در این فرایند ، در صفحات وب سایت مورد نظر بازبینی ها و بهینه سازی هایی نیز انجام می شود ، بدین منظور سئو همیشه در کنار کلمه ی بهینه سازی قرار می گیرد .